Klauzula informacyjna RODO

I. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest OMEGA Sp. z o.o. 36-100 Kolbuszowa ul. Sokołowska 28, zwana dalej jako „Omega”; kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na wyżej wspomniany adres korespondencyjny.

II. Z kim można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z zarządem spółki pod  wyżej wskazanym adresem e-mail do korespondencji.

III. W jaki sposób Omega pozyskuje Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe uzyskane w ramach zawartej umowy czy wyrażonej zgody, jak i podczas realizacji Państwa zamówień, zapytań ofertowych, a więc podczas przygotowania: oferty dostosowanej do Państwa potrzeb i wymagań, a następnie w celu obsługi zamówionych przez Państwa towarów, materiałów, wyrobów i usług lub gwarancji.

IV. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane przetwarzane są w poniższych celach:

 • wystawienia faktur,
 • w celach marketingowych,
 • w celu przygotowania oferty,
 • w celu przeprowadzenia i udokumentowania transakcji sprzedaży,
 • w celu dostawy towarów,
 • w celach marketingowych to w szczególności przedstawienie Państwu ofert produktów i dostępnych usług (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów).
 • korespondencji mailowej, telefonicznej, pisemnej i innej, także w sprawach udzielaniu pomocy w przypadkach wyjaśnień technicznych i reklamacyjnych .

V. Czy Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu procesowi przetwarzania danych osobowych, w tym profilowaniu.

VI. Komu przekazywane są Państwa dane osobowe (odbiorcy danych)?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług księgowych,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych, likwidatorom, ekspertom,
 • dostawcom wspierających naszą spółkę Omega w dochodzeniu należnych mu roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 • dostawcom usług zaopatrujących spółkę Omega w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, certyfikowanym podmiotom zarządzającym dokumentami, tj. zajmującym się ich niszczeniem),
 • innym podmiotom, uprawnionym do przetwarzania tychże danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Z podmiotami zewnętrznymi (takimi jak kancelarie prawne, eksperci, firmy z branży IT), którym będą udostępniane Państwa dane osobowe, Omega zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przy zapewnieniu stosowania przez te podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych.

VII. Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską?

Aktualnie nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak okaże się, że Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, niezwłocznie poinformujemy Państwa o takiej możliwości.

VIII. Przez jaki czas będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby zrealizować cele, w związku z którymi dane te zostały przez nas zgromadzone.

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa   będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. W przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie w celach marketingowych będą one przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub nie dłużej niż przez okres obowiązywania pełnomocnictwa lub umowy.

IX. Jakie mają Państwa prawa?

Posiadają Państwo:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych podlegających przetwarzaniu,
 • prawo do sprostowania danych (poprawienia) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu własnych usług spółki Omega. Dla celów dowodowych Omega prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego – w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Omega, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do wycofania zgody – jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda mogą ją Państwo wycofać  w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Dla celów dowodowych Omega prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 
 • Ma Pan/Pani również prawo dostępu do treści swoich danych, do żądania od nas   ograniczenia przetwarzania swoich danych, a   także do   ich przenoszenia oraz żądania ich  usunięcia: drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faxem: 17 22 73 672, pocztą na w/w adres.

X. Czy podanie danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja czynności zleconych, zapytań ofertowych, realizacji sprzedaży i dostaw nie będzie mogła być wykonana, a także kontakt z nami  nie będzie możliwy.