Projekty

Wdrożenie znacząco ulepszonych produktów

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonych produktów cechujących się innowacyjnością w ujęciu rynku regionalnego, szansą na wzrost konkurencyjności firmy Omega Rusztowania S.C.”

Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej nr I „Konkurencja i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Krótki opis i cel projektu: Celem realizacji projektu jest wdrożenie do produkcji firmy Omega Rusztowania znacząco ulepszonych produktów, będących wynikiem przeprowadzonych we własnym zakresie prac B R, w postaci systemów rusztowań typu Omega I, Omega II i Omega III posiadających nowe cechy oraz funkcjonalności w stosunku do rozwiązań dostępnych na rynku regionalnym.
Powyższe aspekty zostaną zrealizowane dzięki nowej technologii wytwarzania rusztowań, ich nowatorskim elementom oraz stworzeniu w ramach projektu zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, wprowadzającego zasadnicze zmiany do procesu produkcji. Robot spawalniczy wraz z dedykowanym oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem w sposób automatyczny i powtarzalny będzie wykonał proces łączenia elementów metalowych w technice MAG/MIG/TIG, zastąpi to stosowane do tej pory w firmie Wnioskodawcy spawanie metodą ręczną.

Planowane efekty: Do głównych wyznaczników ulepszenia systemów rusztowań należy zdecydowana poprawa jakości spawów łączących poszczególne elementy rusztowań typu ramy, kotwy, belki do ram, poręcze, stojaki poręczowe. Wprowadzenie nowego sposobu spawania pozwoli zwiększyć stabilność spoin, co przełoży się na zwiększenie nośności spawów powyższych elementów o ok 20%. Ulepszeniu ulegnie trwałość i odporność spoin spawalniczych na warunki atmosferyczne o ok. 40%.
Wdrożenie w ramach projektu wyników prac B R przyczyni się do zwiększenia nośności i sztywności konstrukcji produkowanych systemów rusztowań oraz ich zastosowania do obiektów wielkogabarytowych do nawet 500 m wysokości. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firmy Omega Rusztowania s.c. na rynku krajowym i europejskim, ekspansji na nowe rynki oraz umocnienia jej pozycji wśród producentów na rynku rusztowań.

Wartość projektu: 1 110 033,22 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 586 602,90 zł